Chính sách bảo mật

 Chính sách Bảo mật Thông tin

Chào mừng bạn đến với geleximco.nhadat.sale. Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân khi bạn truy cập và tương tác với trang web của chúng tôi.

Thông tin thu thập

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân từ bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin khác khi bạn đăng ký tài khoản, đăng tin rao vặt hoặc điền vào các mẫu thông tin trên trang web.

Sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được có thể được sử dụng để cung cấp dịch vụ, thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới, hoặc liên hệ với bạn để cung cấp hỗ trợ khi cần thiết. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát hoặc lạc hướng thông tin cá nhân.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi bất cứ lúc nào. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn thực hiện điều này.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét định kỳ chính sách này để hiểu rõ cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.